Kajian Al-qur'an Pagi & Petang

Dan
bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia ini dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas" (Al-kahfi:28)

Senin, 10 Desember 2012

Allah yang terpenting


Kenapa hati justru menjadi suram disaat kita mencintai? tentunya ada yang salah dengan cara dan apa yang kita cintai. Cinta yang menjadikan Hati bertambah ceria dan bercahaya ialah mencintai segala kebaikan semata-mata kerena Allah! semoga ada hikmahnya buat yang membaca.. Insya Allah


.............................................................................................................

Sabtu, 21 April 2012

Menyampaiakan Al-quran Secara Berlahan

Menyampaikan perintah ALLAH didalam Al-quran bukanlah suatu kesalahan, semua ayat Allah yang ada didalam Al-quran baik untuk disampaikan kepada orang lain, tetapi yang perlu kita perhatikan bagi seorang penyampai ialah cara penyampaian Ayat - ayat Allah kepada oranglain. Allah berfirman: 

  " Dan Al Qur'an itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian..(Qs. Al-isra:106)... 

dan juga firman Allah tentang hikmah diturunkannya Alquran berangsur-angsur: . 

." Berkatalah orang-orang yang kafir: "Mengapa Al Qur'an itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja?"; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan benar)....(Qs. Al-furqan:32)

  sekarang mari kita rubah cara menyampaikan Ayat-ayat ALLAH yaitu dengan cara berlahan-lahan, bagian demi bagian dan jangan sekaligus, yang mengakibatkan seorang yang baru beriman merasa tidak kuat hatinya.... 

Senin, 02 April 2012

Kenapa merasa Galau??

kegalauan yang kita rasakan, semua pengaruh dari apa yang kita kerjakan. Hati ibarat Sinyal / radar yang dapat memberitahukan kepada fikiran dan mata apa saja hal yang tidak diterima oleh gati dari apa yang kita kerjakan. saudara mungkin pernah memakan sesuatu yang tidak saudara sukai, jika saudara tetap memakanya tentu hal tersebut tidak mengenakkan saudara. begitupun juga hati, hati pada fitrahnya adalah suci, dan hati hanya cocok dengan sesuatu yang bersih dari hal yang negatif. jika kita paksakan melakukan sesuatu hal yang negatif wajar saja kalau hati kita berontak sehingga muncullah Resah, Gelisah, galau dan lain-lain. Allah berfirman:


Dan barangsiapa berpalingdariperingatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". ...(Qs. Toha:124)

Allah memberikan kesempitan hidup bukan berati ALLAh kejam, tetapi ALLAh memberikan kesempitan hati sebagai tanda bahwa ada yang harus kita perbaiki dari sikap kita dan supaya selalu instropeksi diri. sehingga di ayat lain ALAh berfirman:



Dan sesungguhnya Kami telah mengutus (rasul-rasul) kepada umat-umat yang sebelum kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan (menimpakan) kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon (kepada Allah) dengan tunduk merendahkan diri.
..(Qs. Al-an'am:42)

Ayat diatas jelas, kesengsaraan yang ALLAH berikan itu semata-mata suatu peringatan agar kita kembali kepada jalan ALLAh. Sehingga bersukurlah jika kita masih diperingatkan oleh ALLAh melalui kesengsaraan, kegundahan serta ketidak tentraman hati, dengan demikian mudah mudahan kita termasuk hamba ALLAh yang selalu memohon agar hati kita jangan lagi condong kepada kesesatan:


"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condongkepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjukkepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)". ..(Qs. Ali-imran:8)

Saudaraku, ALLAh memberitahukan kepada kita kunci ketentraman hati:


orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. ..(Qs. Ar-ra'd:28)

Apa-apa yang tidak mengenakkan hati, berati ada yang salah dari apa yang kita kerjakan. dan kunci agar selalu diberi kebahagiaan ialah dengan mengingat ALLAh dan selalu bertaubat:


dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. ..(Qs. Hud:3)

Mari saudaraku kita rajin-rajin membersihkan hati, dengan mencocokkan perbuatan kita dengan alquran agar kita tidak GALAU.

Saran Dan kritik Sehat Anda.

KOSONGKAN KODE "CENTANG", , ""